Bewegen is leuk en gezond

Verantwoord Stoeien

Thuis, op het schoolplein, overal waar kinderen zijn wordt gestoeid. Ze stoeien met hun ouders, verzorgers of met elkaar. Stoeien is een spel van wederzijds grenzen verkennen en verleggen, zowel geestelijk als lichamelijk, zowel bij jezelf als bij de ander. Het is een bewegingsleer die dicht tegen het judo aanleunt en nastreeft dat kinderen lekker in hun vel zitten, dat kinderen zoveel zelfvertrouwen hebben dat ze voor zichzelf kunnen opkomen. Stoeien nodigt uit, daagt uit en herbergt een groot aantal motorische grondvormen van bewegen die spelenderwijs getraind kunnen worden: duwen, trekken, heffen, dragen, draaien, slepen, hinken, schuiven, rollen en balanceren. Er wordt veelzijdig bewogen. Dat wil zeggen dat het kind veel bewegingservaring opdoet die zinvol is. Zowel van motorische en cognitieve als van sociaal-emotionele aard. Als de bewegingsopdrachten net als de spelregels optimaal zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind, kan ook het lichaamszelfbeeld van het kind gunstig worden beïnvloed. Het kind leert zichzelf beter kennen.

Kennismakingsaanbod van Verantwoord Stoeien

Let op: Deze aanbieder biedt op dit moment geen kennismakingsactiviteiten aan.